χορταίνω – satt werden

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
χορταίνω
χορταίνεις
χορταίνει
χορταίνουμε
χορταίνετε
χορταίνουν
να χορταίνω
να χορταίνεις
να χορταίνει
να χορταίνουμε
να χορταίνετε
να χορταίνουν
χόρταινε
χορταίνετεχορταίνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
χόρταινα
χόρταινες
χόρταινε
χορταίναμε
χορταίνατε
χόρταιναν
να χόρταινα
να χόρταινες
να χόρταινε
να χορταίναμε
να χορταίνατε
να χόρταιναν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα χορταίνω
θα χορταίνεις
θα χορταίνει
θα χορταίνουμε
θα χορταίνετε
θα χορταίνουν
θα χορτάσω
θα χορτάσεις
θα χορτάσει
θα χορτάσουμε
θα χορτάσετε
θα χορτάσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
χόρτασα
χόρτασες
χόρτασε
χορτάσαμε
χορτάσατε
χόρτασαν
να χορτάσω
να χορτάσεις
να χορτάσει
να χορτάσουμε
να χορτάσετε
να χορτάσουν
χόρτασε
χορτάστεχορτάσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω χορτάσει
έχεις χορτάσει
έχει χορτάσει
έχουμε χορτάσει
έχετε χορτάσει
έχουν χορτάσει
να έχω χορτάσει
να έχεις χορτάσει
να έχει χορτάσει
να έχουμε χορτάσει
να έχετε χορτάσει
να έχουν χορτάσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα χορτάσει
είχες χορτάσει
είχε χορτάσει
είχαμε χορτάσει
είχατε χορτάσει
είχαν χορτάσει
να είχα χορτάσει
να είχες χορτάσει
να είχε χορτάσει
να είχαμε χορτάσει
να είχατε χορτάσει
να είχαν χορτάσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω χορτάσει
θα έχεις χορτάσει
θα έχει χορτάσει
θα έχουμε χορτάσει
θα έχετε χορτάσει
θα έχουν χορτάσει
Werbung