Η λέξη της εβδομάδας | Wort der Woche #4

2.pngPaleos Panteleimon, am Olymp

 

Wortschatz, Ausdrücke, Redewendungen:
ο χωριανός / συγχωριανός μου: Jemand, der aus dem gleichen Dorf wie du stammt.

κακό χωριό τα λίγα σπίτια (schlechtes Dorf, die wenigen Häuser): In kleinen Gemeinschaften, kommt es leichter zu Rivalitäten und Auseinandersetzungen.

(δεν) κάνω χωριό με κάποιον (ich gründe kein/ein Dorf mit jemandem): Ich verstehe mich mit jemandem (nicht) sehr gut.

Χωριόο!: sagt man, wenn jemand seine Aufgaben nicht bewältigen kann (ist jedoch nicht besonders nett…).

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.