δημιουργώ – schaffen, erschaffen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
δημιουργώ
δημιουργείς
δημιουργεί
δημιουργούμε
δημιουργείτε
δημιουργούν
να δημιουργώ
να δημιουργείς
να δημιουργεί
να δημιουργούμε
να δημιουργείτε
να δημιουργούν
δημιούργα
δημιουργείτεδημιουργώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
δημιουργούσα
δημιουργούσες
δημιουργούσε
δημιουργούσαμε
δημιουργούσατε
δημιουργούσαν
να δημιουργούσα
να δημιουργούσες
να δημιουργούσε
να δημιουργούσαμε
να δημιουργούσατε
να δημιουργούσαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα δημιουργώ
θα δημιουργείς
θα δημιουργεί
θα δημιουργούμε
θα δημιουργείτε
θα δημιουργούν
θα δημιουργήσω
θα δημιουργήσεις
θα δημιουργήσει
θα δημιουργήσουμε
θα δημιουργήσετε
θα δημιουργήσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
δημιούργησα
δημιούργησες
δημιούργησε
δημιουργήσαμε
δημιουργήσατε
δημιούργησαν
να δημιουργήσω
να δημιουργήσεις
να δημιουργήσει
να δημιουργήσουμε
να δημιουργήσετε
να δημιουργήσουν
δημιούργησε
δημιουργήστεδημιουργήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω δημιουργήσει
έχεις δημιουργήσει
έχει δημιουργήσει
έχουμε δημιουργήσει
έχετε δημιουργήσει
έχουν δημιουργήσει
να έχω δημιουργήσει
να έχεις δημιουργήσει
να έχει δημιουργήσει
να έχουμε δημιουργήσει
να έχετε δημιουργήσει
να έχουν δημιουργήσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα δημιουργήσει
είχες δημιουργήσει
είχε δημιουργήσει
είχαμε δημιουργήσει
είχατε δημιουργήσει
είχαν δημιουργήσει
να είχα δημιουργήσει
να είχες δημιουργήσει
να είχε δημιουργήσει
να είχαμε δημιουργήσει
να είχατε δημιουργήσει
να είχαν δημιουργήσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω δημιουργήσει
θα έχεις δημιουργήσει
θα έχει δημιουργήσει
θα έχουμε δημιουργήσει
θα έχετε δημιουργήσει
θα έχουν δημιουργήσει
Werbung