Γ – Verbtabelle Griechisch

Α    Β    Γ   Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω     

Index
γελάωγιορτάζωγυρίζω
γνωρίζωγράφομαιγράφω
γίνομαι

Τα πρόβατα γνωρίζουν ότι στο χωριό υπάρχει κάτι καλό για φαγητό. Die Schafe wissen, dass es im Dorf etwas Leckeres zu essen gibt.Wusstest Du, dass…

  • der Buchstabe Gamma der dritte Buchstabe im griechischen Alphabet
  • es den Buchstaben bereits im Altgriechischen und im Sahidischen Dialekt des Koptischen gab
  • Ramma auch ein Dorf in Estland ist, in dem der Botaniker Kaljo Pork (1930 – 1981) geboren wurde
  • laut Plutarch es eine außerordentliche schöne Frau namens Ramma (teilweise frühere Bezeichnung; heute als Camma bekannt) gab, die mit dem Tetrarchen Sinatus verheiratet war
  • Gamma in der mathematischen Sprache die Euler-Mascheroni-Konstante und die Gammafunktion bezeichnet
  • in der Physik Gamma als Symbol für das Photon steht
  • die Majuskel in der kyrillischen Schrift als Buchstabe Ge steht
  • im milesischen System Gamma als Zahlwert 3 stand

Werbung