χρησιμοποιώ – gebrauchen, verwenden

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Μετοχή – Partizip
χρησιμοποιώ
χρησιμοποιείς
χρησιμοποιεί
χρησιμοποιούμε
χρησιμοποιείτε
χρησιμοποιούν
να χρησιμοποιώ
να χρησιμοποιείς
να χρησιμοποιεί
να χρησιμοποιούμε
να χρησιμοποιείτε
να χρησιμοποιούν
χρησιμοποιώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
χρησιμοποιούσα
χρησιμοποιούσες
χρησιμοποιούσε
χρησιμοποιούσαμε
χρησιμοποιούσατε
χρησιμοποιούσαν
να χρησιμοποιούσα
να χρησιμοποιούσες
να χρησιμοποιούσε
να χρησιμοποιούσαμε
να χρησιμοποιούσατε
να χρησιμοποιούσαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα χρησιμοποιώ
θα χρησιμοποιείς
θα χρησιμοποιεί
θα χρησιμοποιούμε
θα χρησιμοποιείτε
θα χρησιμοποιούν
θα χρησιμοποιήσω
θα χρησιμοποιήσεις
θα χρησιμοποιήσει
θα χρησιμοποιήσουμε
θα χρησιμοποιήσετε
θα χρησιμοποιήσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
χρησιμοποίησα
χρησιμοποίησες
χρησιμοποίησε
χρησιμοποιήσαμε
χρησιμοποιήσατε
χρησιμοποίησαν
να χρησιμοποιήσω
να χρησιμοποιήσεις
να χρησιμοποιήσει
να χρησιμοποιήσουμε
να χρησιμοποιήσετε
να χρησιμοποιήσουν

χρησιμοποίησε
χρησιμοποιήστεχρησιμοποιήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω χρησιμοποιήσει
έχεις χρησιμοποιήσει
έχει χρησιμοποιήσει
έχουμε χρησιμοποιήσει
έχετε χρησιμοποιήσει
έχουν χρησιμοποιήσει
να έχω χρησιμοποιήσει
να έχεις χρησιμοποιήσει
να έχει χρησιμοποιήσει
να έχουμε χρησιμοποιήσει
να έχετε χρησιμοποιήσει
να έχουν χρησιμοποιήσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα χρησιμοποιήσει
είχες χρησιμοποιήσει
είχε χρησιμοποιήσει
είχαμε χρησιμοποιήσει
είχατε χρησιμοποιήσει
είχαν χρησιμοποιήσει
να είχα χρησιμοποιήσει
να είχες χρησιμοποιήσει
να είχε χρησιμοποιήσει
να είχαμε χρησιμοποιήσει
να είχατε χρησιμοποιήσει
να είχαν χρησιμοποιήσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω χρησιμοποιήσει
θα έχεις χρησιμοποιήσει
θα έχει χρησιμοποιήσει
θα έχουμε χρησιμοποιήσει
θα έχετε χρησιμοποιήσει
θα έχουν χρησιμοποιήσει
Werbung