λέω – sagen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
λέω
λες
λέει
λέμε
λέτε
λένε
να λέω
να λες
να λέει
να λέμε
να λέτε
να λένε

λέγε
λέγετελέγοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
έλεγα
έλεγες
έλεγε
λέγαμε
λέγατε
έλεγαν
να έλεγα
να έλεγες
να έλεγε
να λέγαμε
να λέγατε
να έλεγαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα λέω
θα λες
θα λέει
θα λέμε
θα λέτε
θα λένε
θα πω
θα πεις
θα πει
θα πούμε
θα πείτε
θα πουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
είπα
είπες
είπε
είπαμε
είπατε
είπαν
να πω
να πεις
να πει
να πούμε
να πείτε
να πουν

πες
πείτεπει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω πει
έχεις πει
έχει πει
έχουμε πει
έχετε πει
έχουν πει
να έχω πει
να έχεις πει
να έχει πει
να έχουμε πει
να έχετε πει
να έχουν πει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα πει
είχες πει
είχε πει
είχαμε πει
είχατε πει
είχαν πει
να είχα πει
να είχες πει
να είχε πει
να είχαμε πει
να είχατε πει
να είχαν πει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω πει
θα έχεις πει
θα έχει πει
θα έχουμε πει
θα έχετε πει
θα έχουν πει

Werbung