χαιρετώ – grüßen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
χαιρετώ
χαιρετείς
χαιρετεί
χαιρετούμε
χαιρετείτε
χαιρετούν
να χαιρετώ
να χαιρετείς
να χαιρετεί
να χαιρετούμε
να χαιρετείτε
να χαιρετούν
χαιρέτα
χαιρετείτεχαιρετώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
χαιρετούσα
χαιρετούσες
χαιρετούσε
χαιρετούσαμε
χαιρετούσατε
χαιρετούσαν
να χαιρετούσα
να χαιρετούσες
να χαιρετούσε
να χαιρετούσαμε
να χαιρετούσατε
να χαιρετούσαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα χαιρετώ
θα χαιρετείς
θα χαιρετεί
θα χαιρετούμε
θα χαιρετείτε
θα χαιρετούν
θα χαιρετήσω
θα χαιρετήσεις
θα χαιρετήσει
θα χαιρετήσουμε
θα χαιρετήσετε
θα χαιρετήσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
χαιρέτησα
χαιρέτησες
χαιρέτησε
χαιρετήσαμε
χαιρετήσατε
χαιρέτησαν
να χαιρετήσω
να χαιρετήσεις
να χαιρετήσει
να χαιρετήσουμε
να χαιρετήσετε
να χαιρετήσουν
χαιρέτησε
χαιρετήστε


χαιρετήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω χαιρετήσει
έχεις χαιρετήσει
έχει χαιρετήσει
έχουμε χαιρετήσει
έχετε χαιρετήσει
έχουν χαιρετήσει
να έχω χαιρετήσει
να έχεις χαιρετήσει
να έχει χαιρετήσει
να έχουμε χαιρετήσει
να έχετε χαιρετήσει
να έχουν χαιρετήσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα χαιρετήσει
είχες χαιρετήσει
είχε χαιρετήσει
είχαμε χαιρετήσει
είχατε χαιρετήσει
είχαν χαιρετήσει
να είχα χαιρετήσει
να είχες χαιρετήσει
να είχε χαιρετήσει
να είχαμε χαιρετήσει
να είχατε χαιρετήσει
να είχαν χαιρετήσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω χαιρετήσει
θα έχεις χαιρετήσει
θα έχει χαιρετήσει
θα έχουμε χαιρετήσει
θα έχετε χαιρετήσει
θα έχουν χαιρετήσει
Werbung