ρωτάω – fragen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
ρωτάω
ρωτάς
ρωτάει
ρωτάμε
ρωτάτε
ρωτάνε
να ρωτάω
να ρωτάς
να ρωτάει
να ρωτάμε
να ρωτάτε
να ρωτάνε

ρώτα
ρωτάτερωτώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
ρωτούσα
ρωτούσες
ρωτούσε
ρωτούσαμε
ρωτούσατε
ρωτούσαν
να ρωτούσα
να ρωτούσες
να ρωτούσε
να ρωτούσαμε
να ρωτούσατε
να ρωτούσαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα ρωτάω
θα ρωτάς
θα ρωτάει
θα ρωτάμε
θα ρωτάτε
θα ρωτάνε
θα ρωτήσω
θα ρωτήσεις
θα ρωτήσει
θα ρωτήσουμε
θα ρωτήσετε
θα ρωτήσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
ρώτησα
ρώτησες
ρώτησε
ρωτήσαμε
ρωτήσατε
ρώτησαν
να ρωτήσω
να ρωτήσεις
να ρωτήσει
να ρωτήσουμε
να ρωτήσετε
να ρωτήσουν

ρώτησε
ρωτήστερωτήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω ρωτήσει
έχεις ρωτήσει
έχει ρωτήσει
έχουμε ρωτήσει
έχετε ρωτήσει
έχουν ρωτήσει
να έχω ρωτήσει
να έχεις ρωτήσει
να έχει ρωτήσει
να έχουμε ρωτήσει
να έχετε ρωτήσει
να έχουν ρωτήσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα ρωτήσει
είχες ρωτήσει
είχε ρωτήσει
είχαμε ρωτήσει
είχατε ρωτήσει
είχαν ρωτήσει
να είχα ρωτήσει
να είχες ρωτήσει
να είχε ρωτήσει
να είχαμε ρωτήσει
να είχατε ρωτήσει
να είχαν ρωτήσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω ρωτήσει
θα έχεις ρωτήσει
θα έχει ρωτήσει
θα έχουμε ρωτήσει
θα έχετε ρωτήσει
θα έχουν ρωτήσει
Werbung