ευχαριστώ – danken

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
ευχαριστώ
ευχαριστείς
ευχαριστεί
ευχαριστούμε
ευχαριστείτε
ευχαριστούν
να ευχαριστώ
να ευχαριστείς
να ευχαριστεί
να ευχαριστούμε
να ευχαριστείτε
να ευχαριστούν


ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
ευχαριστούσα
ευχαριστούσες
ευχαριστούσε
ευχαριστούσαμε
ευχαριστούσατε
ευχαριστούσαν
να ευχαριστούσα
να ευχαριστούσες
να ευχαριστούσε
να ευχαριστούσαμε
να ευχαριστούσατε
να ευχαριστούσαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα ευχαριστώ
θα ευχαριστείς
θα ευχαριστεί
θα ευχαριστούμε
θα ευχαριστείτε
θα ευχαριστούν
θα ευχαριστήσω
θα ευχαριστήσεις
θα ευχαριστήσει
θα ευχαριστήσουμε
θα ευχαριστήσετε
θα ευχαριστήσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
ευχαρίστησα
ευχαρίστησες
ευχαρίστησε
ευχαριστήσαμε
ευχαριστήσατε
ευχαρίστησαν
να ευχαριστήσω
να ευχαριστήσεις
να ευχαριστήσει
να ευχαριστήσουμε
να ευχαριστήσετε
να ευχαριστήσουν
ευχαρίστησε
ευχαριστήστεευχαριστήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω ευχαριστήσει
έχεις ευχαριστήσει
έχει ευχαριστήσει
έχουμε ευχαριστήσει
έχετε ευχαριστήσει
έχουν ευχαριστήσει
να έχω ευχαριστήσει
να έχεις ευχαριστήσει
να έχει ευχαριστήσει
να έχουμε ευχαριστήσει
να έχετε ευχαριστήσει
να έχουν ευχαριστήσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα ευχαριστήσει
είχες ευχαριστήσει
είχε ευχαριστήσει
είχαμε ευχαριστήσει
είχατε ευχαριστήσει
είχαν ευχαριστήσει
να είχα ευχαριστήσει
να είχες ευχαριστήσει
να είχε ευχαριστήσει
να είχαμε ευχαριστήσει
να είχατε ευχαριστήσει
να είχαν ευχαριστήσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω ευχαριστήσει
θα έχεις ευχαριστήσει
θα έχει ευχαριστήσει
θα έχουμε ευχαριστήσει
θα έχετε ευχαριστήσει
θα έχουν ευχαριστήσει
Werbung