επιβεβαιώνω – bestätigen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
επιβεβαιώνω
επιβεβαιώνεις
επιβεβαιώνει
επιβεβαιώνουμε
επιβεβαιώνετε
επιβεβαιώνουν
να επιβεβαιώνω
να επιβεβαιώνεις
να επιβεβαιώνει
να επιβεβαιώνουμε
να επιβεβαιώνετε
να επιβεβαιώνουν

επιβεβαίωνε
επιβεβαιώνετεεπιβεβαιώνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
επιβεβαίωνα
επιβεβαίωνες
επιβεβαίωνε
επιβεβαιώναμε
επιβεβαιώνατε
επιβεβαίωναν
να επιβεβαίωνα
να επιβεβαίωνες
να επιβεβαίωνε
να επιβεβαιώναμε
να επιβεβαιώνατε
να επιβεβαίωναν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα επιβεβαιώνω
θα επιβεβαιώνεις
θα επιβεβαιώνει
θα επιβεβαιώνουμε
θα επιβεβαιώνετε
θα επιβεβαιώνουν
θα επιβεβαιώσω
θα επιβεβαιώσεις
θα επιβεβαιώσει
θα επιβεβαιώσουμε
θα επιβεβαιώσετε
θα επιβεβαιώσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
επιβεβαίωσα
επιβεβαίωσες
επιβεβαίωσε
επιβεβαιώσαμε
επιβεβαιώσατε
επιβεβαίωσαν
να επιβεβαιώσω
να επιβεβαιώσεις
να επιβεβαιώσει
να επιβεβαιώσουμε
να επιβεβαιώσετε
να επιβεβαιώσουν
επιβεβαίωσε
επιβεβαιώστεεπιβεβαιώσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω επιβεβαιώσει
έχεις επιβεβαιώσει
έχει επιβεβαιώσει
έχουμε επιβεβαιώσει
έχετε επιβεβαιώσει
έχουν επιβεβαιώσει
να έχω επιβεβαιώσει
να έχεις επιβεβαιώσει
να έχει επιβεβαιώσει
να έχουμε επιβεβαιώσει
να έχετε επιβεβαιώσει
να έχουν επιβεβαιώσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα επιβεβαιώσει
είχες επιβεβαιώσει
είχε επιβεβαιώσει
είχαμε επιβεβαιώσει
είχατε επιβεβαιώσει
είχαν επιβεβαιώσει
να είχα επιβεβαιώσει
να είχες επιβεβαιώσει
να είχε επιβεβαιώσει
να είχαμε επιβεβαιώσει
να είχατε επιβεβαιώσει
να είχαν επιβεβαιώσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω επιβεβαιώσει
θα έχεις επιβεβαιώσει
θα έχει επιβεβαιώσει
θα έχουμε επιβεβαιώσει
θα έχετε επιβεβαιώσει
θα έχουν επιβεβαιώσει
Werbung