δημοσιοποιώ – veröffentlichen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
δημοσιοποιώ
δημοσιοποιείς
δημοσιοποιεί
δημοσιοποιούμε
δημοσιοποιείτε
δημοσιοποιούν
να δημοσιοποιώ
να δημοσιοποιείς
να δημοσιοποιεί
να δημοσιοποιούμε
να δημοσιοποιείτε
να δημοσιοποιούν
δημοσιοποιώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
δημοσιοποιούσα
δημοσιοποιούσες
δημοσιοποιούσε
δημοσιοποιούσαμε
δημοσιοποιούσατε
δημοσιοποιούσαν
να δημοσιοποιούσα
να δημοσιοποιούσες
να δημοσιοποιούσε
να δημοσιοποιούσαμε
να δημοσιοποιούσατε
να δημοσιοποιούσαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα δημοσιοποιώ
θα δημοσιοποιείς
θα δημοσιοποιεί
θα δημοσιοποιούμε
θα δημοσιοποιείτε
θα δημοσιοποιούν
θα δημοσιοποιήσω
θα δημοσιοποιήσεις
θα δημοσιοποιήσει
θα δημοσιοποιήσουμε
θα δημοσιοποιήσετε
θα δημοσιοποιήσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
δημοσιοποίησα
δημοσιοποίησες
δημοσιοποίησε
δημοσιοποιήσαμε
δημοσιοποιήσατε
δημοσιοποίησαν
να δημοσιοποιήσω
να δημοσιοποιήσεις
να δημοσιοποιήσει
να δημοσιοποιήσουμε
να δημοσιοποιήσετε
να δημοσιοποιήσουν
δημοσιοποίησε
δημοσιοποιήστεδημοσιοποιήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω δημοσιοποιήσει
έχεις δημοσιοποιήσει
έχει δημοσιοποιήσει
έχουμε δημοσιοποιήσει
έχετε δημοσιοποιήσει
έχουν δημοσιοποιήσει
να έχω δημοσιοποιήσει
να έχεις δημοσιοποιήσει
να έχει δημοσιοποιήσει
να έχουμε δημοσιοποιήσει
να έχετε δημοσιοποιήσει
να έχουν δημοσιοποιήσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα δημοσιοποιήσει
είχες δημοσιοποιήσει
είχε δημοσιοποιήσει
είχαμε δημοσιοποιήσει
είχατε δημοσιοποιήσει
είχαν δημοσιοποιήσει
να είχα δημοσιοποιήσει
να είχες δημοσιοποιήσει
να είχε δημοσιοποιήσει
να είχαμε δημοσιοποιήσει
να είχατε δημοσιοποιήσει
να είχαν δημοσιοποιήσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω δημοσιοποιήσει
θα έχεις δημοσιοποιήσει
θα έχει δημοσιοποιήσει
θα έχουμε δημοσιοποιήσει
θα έχετε δημοσιοποιήσει
θα έχουν δημοσιοποιήσει

Werbung