δηλώνω – melden, anmelden

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
δηλώνω
δηλώνεις
δηλώνει
δηλώνουμε
δηλώνετε
δηλώνουν
να δηλώνω
να δηλώνεις
να δηλώνει
να δηλώνουμε
να δηλώνετε
να δηλώνουν
δήλωνε
δηλώνετεδηλώνοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
δήλωνα
δήλωνες
δήλωνε
δηλώναμε
δηλώνατε
δήλωναν
να δήλωνα
να δήλωνες
να δήλωνε
να δηλώναμε
να δηλώνατε
να δήλωναν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα δηλώνω
θα δηλώνεις
θα δηλώνει
θα δηλώνουμε
θα δηλώνετε
θα δηλώνουν
θα δηλώσω
θα δηλώσεις
θα δηλώσει
θα δηλώσουμε
θα δηλώσετε
θα δηλώσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
δήλωσα
δήλωσες
δήλωσε
δηλώσαμε
δηλώσατε
δήλωσαν
να δηλώσω
να δηλώσεις
να δηλώσει
να δηλώσουμε
να δηλώσετε
να δηλώσουν
δήλωσε
δηλώστεδηλώσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω δηλώσει
έχεις δηλώσει
έχει δηλώσει
έχουμε δηλώσει
έχετε δηλώσει
έχουν δηλώσει
να έχω δηλώσει
να έχεις δηλώσει
να έχει δηλώσει
να έχουμε δηλώσει
να έχετε δηλώσει
να έχουν δηλώσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα δηλώσει
είχες δηλώσει
είχε δηλώσει
είχαμε δηλώσει
είχατε δηλώσει
είχαν δηλώσει
να είχα δηλώσει
να είχες δηλώσει
να είχε δηλώσει
να είχαμε δηλώσει
να είχατε δηλώσει
να είχαν δηλώσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω δηλώσει
θα έχεις δηλώσει
θα έχει δηλώσει
θα έχουμε δηλώσει
θα έχετε δηλώσει
θα έχουν δηλώσει
Werbung