απαντάω – antworten

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
απαντάω
απαντάς
απαντάει
απαντάμε
απαντάτε
απαντάνε
να απαντάω
να απαντάς
να απαντάει
να απαντάμε
να απαντάτε
να απαντάνε

απάντα
απαντάτεαπαντώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
απαντούσα
απαντούσες
απαντούσε
απαντούσαμε
απαντούσατε
απαντούσαν
να απαντούσα
να απαντούσες
να απαντούσε
να απαντούσαμε
να απαντούσατε
να απαντούσαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα απαντάω
θα απαντάς
θα απαντάει
θα απαντούμε
θα απαντάτε
θα απαντάνε
θα απαντήσω
θα απαντήσεις
θα απαντήσει
θα απαντήσουμε
θα απαντήσετε
θα απαντήσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
απάντησα
απάντησες
απάντησε
απαντήσαμε
απαντήσατε
απάντησαν
να απαντήσω
να απαντήσεις
να απαντήσει
να απαντήσουμε
να απαντήσετε
να απαντήσουν

απάντησε
απαντήστεαπαντήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω απαντήσει
έχεις απαντήσει
έχει απαντήσει
έχουμε απαντήσει
έχετε απαντήσει
έχουν απαντήσει
να έχω απαντήσει
να έχεις απαντήσει
να έχει απαντήσει
να έχουμε απαντήσει
να έχετε απαντήσει
να έχουν απαντήσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα απαντήσει
είχες απαντήσει
είχε απαντήσει
είχαμε απαντήσει
είχατε απαντήσει
είχαν απαντήσει
να είχα απαντήσει
να είχες απαντήσει
να είχε απαντήσει
να είχαμε απαντήσει
να είχατε απαντήσει
να είχαν απαντήσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω απαντήσει
θα έχεις απαντήσει
θα έχει απαντήσει
θα έχουμε απαντήσει
θα έχετε απαντήσει
θα έχουν απαντήσει
Werbung