αναρωτιέμαι – sich fragen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
αναρωτιέμαι
αναρωτιέσαι
αναρωτιέται
αναρωτιόμαστε
αναρωτιέστε
αναρωτιούνται
να αναρωτιέμαι
να αναρωτιέσαι
να αναρωτιέται
να αναρωτιόμαστε
να αναρωτιέστε
να αναρωτιούνται


ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
αναρωτιόμουν
αναρωτιόσουν
αναρωτιόταν
αναρωτιόμασταν
αναρωτιόσασταν
αναρωτιόνταν
να αναρωτιόμουν
να αναρωτιόσουν
να αναρωτιόταν
να αναρωτιόμασταν
να αναρωτιόσασταν
να αναρωτιόνταν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα αναρωτιέμαι
θα αναρωτιέσαι
θα αναρωτιέται
θα αναρωτιόμαστε
θα αναρωτιέστε
θα αναρωτιούνται
θα αναρωτηθώ
θα αναρωτηθείς
θα αναρωτηθεί
θα αναρωτηθούμε
θα αναρωτηθείτε
θα αναρωτηθούν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
αναρωτήθηκα
αναρωτήθηκες
αναρωτήθηκε
αναρωτηθήκαμε
αναρωτηθήκατε
αναρωτήθηκαν
να αναρωτηθώ
να αναρωτηθείς
να αναρωτηθεί
να αναρωτηθούμε
να αναρωτηθείτε
να αναρωτηθούν

αναρωτήσου αναρωτηθείτεαναρωτηθεί

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω αναρωτηθεί
έχεις αναρωτηθεί
έχει αναρωτηθεί
έχουμε αναρωτηθεί
έχετε αναρωτηθεί
έχουν αναρωτηθεί
να έχω αναρωτηθεί
να έχεις αναρωτηθεί
να έχει αναρωτηθεί
να έχουμε αναρωτηθεί
να έχετε αναρωτηθεί
να έχουν αναρωτηθεί


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα αναρωτηθεί
είχες αναρωτηθεί
είχε αναρωτηθεί
είχαμε αναρωτηθεί
είχατε αναρωτηθεί
είχαν αναρωτηθεί
να είχα αναρωτηθεί
να είχες αναρωτηθεί
να είχε αναρωτηθεί
να είχαμε αναρωτηθεί
να είχατε αναρωτηθεί
να είχαν αναρωτηθεί


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω αναρωτηθεί
θα έχεις αναρωτηθεί
θα έχει αναρωτηθεί
θα έχουμε αναρωτηθεί
θα έχετε αναρωτηθεί
θα έχουν αναρωτηθεί
Werbung