εξακολουθώ – fortsetzen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
εξακολουθώ
εξακολουθείς
εξακολουθεί
εξακολουθούμε
εξακολουθείτε
εξακολουθούν
να εξακολουθώ
να εξακολουθείς
να εξακολουθεί
να εξακολουθούμε
να εξακολουθείτε
να εξακολουθούν

εξακολούθα
εξακολουθείτεεξακολουθώντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
εξακολουθούσα
εξακολουθούσες
εξακολουθούσε
εξακολουθούσαμε
εξακολουθούσατε
εξακολουθούσαν
να εξακολουθούσα
να εξακολουθούσες
να εξακολουθούσε
να εξακολουθούσαμε
να εξακολουθούσατε
να εξακολουθούσαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα εξακολουθώ
θα εξακολουθείς
θα εξακολουθεί
θα εξακολουθούμε
θα εξακολουθείτε
θα εξακολουθούν
θα εξακολουθήσω
θα εξακολουθήσεις
θα εξακολουθήσει
θα εξακολουθήσουμε
θα εξακολουθήσετε
θα εξακολουθήσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
εξακολούθησα
εξακολούθησες
εξακολούθησε
εξακολουθήσαμε
εξακολουθήσατε
εξακολούθησαν
να εξακολουθήσω
να εξακολουθήσεις
να εξακολουθήσει
να εξακολουθήσουμε
να εξακολουθήσετε
να εξακολουθήσουν

εξακολούθησε
εξακολουθήστεεξακολουθήσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω εξακολουθήσει
έχεις εξακολουθήσει
έχει εξακολουθήσει
έχουμε εξακολουθήσει
έχετε εξακολουθήσει
έχουν εξακολουθήσει
να έχω εξακολουθήσει
να έχεις εξακολουθήσει
να έχει εξακολουθήσει
να έχουμε εξακολουθήσει
να έχετε εξακολουθήσει
να έχουν εξακολουθήσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα εξακολουθήσει
είχες εξακολουθήσει
είχε εξακολουθήσει
είχαμε εξακολουθήσει
είχατε εξακολουθήσει
είχαν εξακολουθήσει
να είχα εξακολουθήσει
να είχες εξακολουθήσει
να είχε εξακολουθήσει
να είχαμε εξακολουθήσει
να είχατε εξακολουθήσει
να είχαν εξακολουθήσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω εξακολουθήσει
θα έχεις εξακολουθήσει
θα έχει εξακολουθήσει
θα έχουμε εξακολουθήσει
θα έχετε εξακολουθήσει
θα έχουν εξακολουθήσει
Werbung