εκφράζομαι – sich äußern, ausdrücken

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
εκφράζομαι
εκφράζεσαι
εκφράζεται
εκφραζόμαστε
εκφράζεστε
εκφράζονται
να εκφράζομαι
να εκφράζεσαι
να εκφράζεται
να εκφραζόμαστε
να εκφράζεστε
να εκφράζονται


ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
εκφραζόμουν
εκφραζόσουν
εκφραζόταν
εκφραζόμασταν
εκφράζόσασταν
εκφράζονταν
να εκφραζόμουν
να εκφραζόσουν
να εκφραζόταν
να εκφραζόμασταν
να εκφράζόσασταν
να εκφράζονταν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα εκφράζομαι
θα εκφράζεσαι
θα εκφράζεται
θα εκφραζόμαστε
θα εκφράζεστε
θα εκφράζονται
θα εκφραστώ
θα εκφραστείς
θα εκφραστεί
θα εκφραστούμε
θα εκφραστείτε
θα εκφραστούν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
εκφράστηκα
εκφράστηκες
εκφράστηκε
εκφραστήκαμε
εκφραστήκατε
εκφράστηκαν
να εκφραστώ
να εκφραστείς
να εκφραστεί
να εκφραστούμε
να εκφραστείτε
να εκφραστούν

εκφράσου
εκφραστείτεεκφραστεί

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω εκφραστεί
έχεις εκφραστεί
έχει εκφραστεί
έχουμε εκφραστεί
έχετε εκφραστεί
έχουν εκφραστεί
να έχω εκφραστεί
να έχεις εκφραστεί
να έχει εκφραστεί
να έχουμε εκφραστεί
να έχετε εκφραστεί
να έχουν εκφραστεί


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα εκφραστεί
είχες εκφραστεί
είχε εκφραστεί
είχαμε εκφραστεί
είχατε εκφραστεί
είχαν εκφραστεί
να είχα εκφραστεί
να είχες εκφραστεί
να είχε εκφραστεί
να είχαμε εκφραστεί
να είχατε εκφραστεί
να είχαν εκφραστεί


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω εκφραστεί
θα έχεις εκφραστεί
θα έχει εκφραστεί
θα έχουμε εκφραστεί
θα έχετε εκφραστεί
θα έχουν εκφραστεί
Werbung