εγκαταλείπω – verlassen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
εγκαταλείπω
εγκαταλείπεις
εγκαταλείπει
εγκαταλείπουμε
εγκαταλείπετε
εγκαταλείπουν
να εγκαταλείπω
να εγκαταλείπεις
να εγκαταλείπει
να εγκαταλείπουμε
να εγκαταλείπετε
να εγκαταλείπουν
εγκατάλειπε
εγκαταλείπετεεγκαταλείποντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
εγκατέλειπα
εγκατέλειπες
εγκατέλειπε
εγκαταλείπαμε
εγκαταλείπατε
εγκατέλειπαν
να εγκατέλειπα
να εγκατέλειπες
να εγκατέλειπε
να εγκαταλείπαμε
να εγκαταλείπατε
να εγκατέλειπαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα εγκαταλείπω
θα εγκαταλείπεις
θα εγκαταλείπει
θα εγκαταλείπουμε
θα εγκαταλείπετε
θα εγκαταλείπουν
θα εγκαταλείψω
θα εγκαταλείψεις
θα εγκαταλείψει
θα εγκαταλείψουμε
θα εγκαταλείψετε
θα εγκαταλείψουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
εγκατέλειψα
εγκατέλειψες
εγκατέλειψε εγκαταλείψαμε
εγκαταλείψατε
εγκατέλειψαν
να εγκαταλείψω
να εγκαταλείψεις
να εγκαταλείψει
να εγκαταλείψουμε
να εγκαταλείψετε
να εγκαταλείψουν
εγκατάλειψε
εγκαταλείψτεεγκαταλείψει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω εγκαταλείψει
έχεις εγκαταλείψει
έχει εγκαταλείψει
έχουμε εγκαταλείψει
έχετε εγκαταλείψει
έχουν εγκαταλείψει
να έχω εγκαταλείψει
να έχεις εγκαταλείψει
να έχει εγκαταλείψει
να έχουμε εγκαταλείψει
να έχετε εγκαταλείψει
να έχουν εγκαταλείψει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα εγκαταλείψει
είχες εγκαταλείψει
είχε εγκαταλείψει
είχαμε εγκαταλείψει
είχατε εγκαταλείψει
είχαν εγκαταλείψει
να είχα εγκαταλείψει
να είχες εγκαταλείψει
να είχε εγκαταλείψει
να είχαμε εγκαταλείψει
να είχατε εγκαταλείψει
να είχαν εγκαταλείψει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω εγκαταλείψει
θα έχεις εγκαταλείψει
θα έχει εγκαταλείψει
θα έχουμε εγκαταλείψει
θα έχετε εγκαταλείψει
θα έχουν εγκαταλείψει
Werbung