διαμαρτύρομαι – sich beschweren, protestieren

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
διαμαρτύρομαι
διαμαρτύρεσαι
διαμαρτύρεται
διαμαρτυρόμαστε
διαμαρτύρεστε
διαμαρτύρονται
να διαμαρτύρομαι
να διαμαρτύρεσαι
να διαμαρτύρεται
να διαμαρτυρόμαστε
να διαμαρτύρεστε
να διαμαρτύρονται


ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
διαμαρτυρόμουν
διαμαρτυρόσουν
διαμαρτυρόταν
διαμαρτυρόμαστε
διαμαρτυρόσαστε
διαμαρτύρονταν
να διαμαρτυρόμουν
να διαμαρτυρόσουν
να διαμαρτυρόταν
να διαμαρτυρόμαστε
να διαμαρτυρόσαστε
να διαμαρτύρονταν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα διαμαρτύρομαι
θα διαμαρτύρεσαι
θα διαμαρτύρεται
θα διαμαρτυρόμαστε
θα διαμαρτύρεστε
θα διαμαρτύρονται
θα διαμαρτυρηθώ
θα διαμαρτυρηθείς
θα διαμαρτυρηθεί
θα διαμαρτυρηθούμε
θα διαμαρτυρηθείτε
θα διαμαρτυρηθούν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
διαμαρτυρήθηκα
διαμαρτυρήθηκες
διαμαρτυρήθηκε
διαμαρτυρηθήκαμε
διαμαρτυρηθήκατε
διαμαρτυρήθηκαν
να διαμαρτυρηθώ
να διαμαρτυρηθείς
να διαμαρτυρηθεί
να διαμαρτυρηθούμε
να διαμαρτυρηθείτε
να διαμαρτυρηθούν
διαμαρτυρήσου
διαμαρτυρηθείτεδιαμαρτυρηθεί

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω διαμαρτυρηθεί
έχεις διαμαρτυρηθεί
έχει διαμαρτυρηθεί
έχουμε διαμαρτυρηθεί
έχετε διαμαρτυρηθεί
έχουν διαμαρτυρηθεί
να έχω διαμαρτυρηθεί
να έχεις διαμαρτυρηθεί
να έχει διαμαρτυρηθεί
να έχουμε διαμαρτυρηθεί
να έχετε διαμαρτυρηθεί
να έχουν διαμαρτυρηθεί


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα διαμαρτυρηθεί
είχες διαμαρτυρηθεί
είχε διαμαρτυρηθεί
είχαμε διαμαρτυρηθεί
είχατε διαμαρτυρηθεί
είχαν διαμαρτυρηθεί
να είχα διαμαρτυρηθεί
να είχες διαμαρτυρηθεί
να είχε διαμαρτυρηθεί
να είχαμε διαμαρτυρηθεί
να είχατε διαμαρτυρηθεί
να είχαν διαμαρτυρηθεί


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω διαμαρτυρηθεί
θα έχεις διαμαρτυρηθεί
θα έχει διαμαρτυρηθεί
θα έχουμε διαμαρτυρηθεί
θα έχετε διαμαρτυρηθεί
θα έχουν διαμαρτυρηθεί
Werbung