διαλέγω – auswählen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
διαλέγω
διαλέγεις
διαλέγει
διαλέγουμε
διαλέγετε
διαλέγουν
να διαλέγω
να διαλέγεις
να διαλέγει
να διαλέγουμε
να διαλέγετε
να διαλέγουν

διάλεγε
διαλέγετεδιαλέγοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
διάλεγα
διάλεγες
διάλεγε
διαλέγαμε
διαλέγατε
διάλεγαν
να διάλεγα
να διάλεγες
να διάλεγε
να διαλέγαμε
να διαλέγατε
να διάλεγαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα διαλέγω
θα διαλέγεις
θα διαλέγει
θα διαλέγουμε
θα διαλέγετε
θα διαλέγουν
θα διαλέξω
θα διαλέξεις
θα διαλέξει
θα διαλέξουμε
θα διαλέξετε
θα διαλέξουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
διάλεξα
διάλεξες
διάλεξε
διαλέξαμε
διαλέξατε
διάλεξαν
να διαλέξω
να διαλέξεις
να διαλέξει
να διαλέξουμε
να διαλέξετε
να διαλέξουν

διάλεξε
διαλέξτεδιαλέξει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω διαλέξει
έχεις διαλέξει
έχει διαλέξει
έχουμε διαλέξει
έχετε διαλέξει
έχουν διαλέξει
να έχω διαλέξει
να έχεις διαλέξει
να έχει διαλέξει
να έχουμε διαλέξει
να έχετε διαλέξει
να έχουν διαλέξει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα διαλέξει
είχες διαλέξει
είχε διαλέξει
είχαμε διαλέξει
είχατε διαλέξει
είχαν διαλέξει
να είχα διαλέξει
να είχες διαλέξει
να είχε διαλέξει
να είχαμε διαλέξει
να είχατε διαλέξει
να είχαν διαλέξει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω διαλέξει
θα έχεις διαλέξει
θα έχει διαλέξει
θα έχουμε διαλέξει
θα έχετε διαλέξει
θα έχουν διαλέξει
Werbung