κατασκευάζω – herstellen

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ – Präsens

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv Προστακτική –
Imperativ
Μετοχή – Partizip
κατασκευάζω
κατασκευάζεις
κατασκευάζει
κατασκευάζουμε
κατασκευάζετε
κατασκευάζουν
να κατασκευάζω
να κατασκευάζεις
να κατασκευάζει
να κατασκευάζουμε
να κατασκευάζετε
να κατασκευάζουν

κατασκεύαζε
κατασκευάζετε


κατασκευάζοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ – Imperfekt

Οριστική – Indikativ (continuum)Υποτακτική – Konjunktiv
κατασκεύαζα
κατασκεύαζες
κατασκεύαζε
κατασκευάζαμε
κατασκευάζατε
κατασκεύαζαν
να κατασκεύαζα
να κατασκεύαζες
να κατασκεύαζε
να κατασκευάζαμε
να κατασκευάζατε
να κατασκεύαζαν


ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur

Εξακολουθητικός – Continuum Στιγμιαίος – Einmalig
θα κατασκευάζω
θα κατασκευάζεις
θα κατασκευάζει
θα κατασκευάζουμε
θα κατασκευάζετε
θα κατασκευάζουν
θα κατασκευάσω
θα κατασκευάσεις
θα κατασκευάσει
θα κατασκευάσουμε
θα κατασκευάσετε
θα κατασκευάσουν


ΑΟΡΙΣΤΟΣ – Aorist

Οριστική – Indikativ (einmalig)Υποτακτική – Konjunktiv Προστακτική – Imperativ Απαρέμφατο –
infin. Form
κατασκεύασα
κατασκεύασες
κατασκεύασε
κατασκευάσαμε
κατασκευάσατε
κατασκεύασαν
να κατασκευάσω
να κατασκευάσεις
να κατασκευάσει
να κατασκευάσουμε
να κατασκευάσετε
να κατασκευάσουν

κατασκεύασε
κατασκευάστεκατασκευάσει

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ – Perfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
έχω κατασκευάσει
έχεις κατασκευάσει
έχει κατασκευάσει
έχουμε κατασκευάσει
έχετε κατασκευάσει
έχουν κατασκευάσει
να έχω κατασκευάσει
να έχεις κατασκευάσει
να έχει κατασκευάσει
να έχουμε κατασκευάσει
να έχετε κατασκευάσει
να έχουν κατασκευάσει


ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ – Plusquamperfekt

Οριστική – IndikativΥποτακτική – Konjunktiv
είχα κατασκευάσει
είχες κατασκευάσει
είχε κατασκευάσει
είχαμε κατασκευάσει
είχατε κατασκευάσει
είχαν κατασκευάσει
να είχα κατασκευάσει
να είχες κατασκευάσει
να είχε κατασκευάσει
να είχαμε κατασκευάσει
να είχατε κατασκευάσει
να είχαν κατασκευάσει


ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ – Futur II

Υποτακτική – Konjunktiv
θα έχω κατασκευάσει
θα έχεις κατασκευάσει
θα έχει κατασκευάσει
θα έχουμε κατασκευάσει
θα έχετε κατασκευάσει
θα έχουν κατασκευάσει
Werbung